Землище Тутракан

Разгледай карта на местността

Стара карта Нова картаПоддържане на КВС

Поддържане на КВСПоддържането на КВС се извършва чрез МЗХ по молба на физически или юридически лица или служебно.

Кадастър и регулации

Кадастър и регулацииСъздаване, попълване и оцифряване на кадастрални, специализирани и регулационни планове и карти е основна дейност за нас.

Инвестиционни проекти

Инвестиционни проекти"ДУНАВ-КАДАСТЪР" извършва услуги, свързани с определяне на трасета, геодезически работи по реконструкции на пътища, вертикално планиране и др.

GPS измервания

GPS ИзмерванияИзползваме не само най-новите инструменти и технологии, но и модерен софтуер за обработка и анализ на резултати от геодезическите измервания.

Оценки на недвижими имоти

Оценки на недвижими имотиОценките се извършват от висококвалифицирани изпълнители с богат опит в областта.

Наши клиенти и партньори

Агенция по геодезия, картография и кадастър(АГКК) - www.cadastre.bg
Министерство на земеделието и храните(МЗХ) - www.mzh.government.bg
Космо България ЕАД - www.globul.bg
Община Свищов - www.svishtov.bg
АЕЦ – Белене
ТЕЦ „Свилоза”
  Частни лица
LiveZilla Live Help