Оценки на недвижими имоти

 • Нужно ви е да знаете колко струва вашето имущество?
 • Необходимо ви е документално потвърждение на неговата стойност?
 • Компетентният отговор на тези въпроси може сериозно да увеличи вашия шанс за успех при:
  • Покупко-продажба на недвижимо имущество
  • Кредитиране при залог на имущество
  • Застраховане на имущество
  • Разработка на технико-икономическа обосновка
  • Реорганизация и ликвидация 

Ние извършваме:

 • Оценки на недвижими имоти
 • Оценки на цели предприятия
 • Оценки на машини и съоръжения
 • Оценки на земеделски земи

Възложители:

 • Банки: ОББ, УниКредит Булбанк, Пощенска, Демирбанк, Емпорики банк, ДСК, Райфайзен Банк, Си Банк, Юнион Банк, Алфа банк и др.
 • Частни възложители.

За да се ориентира собственикът каква е стойността на неговото имущество, което трябва да предложи за продажба, оценителят изготвя оценка, като се представят различни форми на доклада – кратка или разширена, като даваме един достатъчно добър ориентир за начална пазарна цена.

Оценките се извършват от висококвалифицирани изпълнители с богат опит в областта.

     
 
LiveZilla Live Help