GPS измервания

Глобалната позиционираща система - GPS е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на абсолютно положение в реално време на или около повърхността на Земята с точност от порядъка на няколко метра.

Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, което от гледна точка на специалиста означава, че се измерват пространствени координати в определена геоцентрична координатна система. GPS измерванията отразяват процеса на определяне на координати с GPS - приемниците.

С помощта на GPS измервания се изграждат пространствени геодезически мрежи, за които не е необходима пряка видимост между точките в мрежата, и които осигуряват висока точност на елементите на вътрешната геометрия на мрежата – разстояния, ъгли и превишения между точките.Осигурява се възможност за ориентация и мащабиране на мрежите, чрез използването на Европейската координата система ETRSyy, и последната й реализация в България

Нашият опит в GPS измервания

GPS измерванията са една от нашите основни дейности.

Използваме не само най-новите инструменти и технологии, но и модерен софтуер за обработка и анализ на резултати от геодезическите измервания.

Предлагаме Ви следните услуги в областта на прецизните геодезически и GPS измервания

  • Геодезически мрежи за нуждите на кадастъра.
  • Измервания с GPS геодезически приемници, обработка и интерпретиране на резултатите.
  • Създаване на високоточни геодезически мрежи за изследване на деформации на инженерни съоръжения, съчетавайки GPS измервания и прецизна геометрична нивелация.
  • Инженерни геодезически измервания (пътища, трасиране и др.)
LiveZilla Live Help