Текущи проекти

Проект: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Доспат, община Доспат, област Смолян”
Възложител: АГКК

  Извършени дейности по проекта:
 1. Създаване на ГММП;
 2. Създаване на РГО;
 3. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на гр.Доспат;
 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти;
 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр.Доспат
 6. Отразяване на възраженията по изработената КК.

 7. Кадастралната карта е одобрена и влязла в сила.

  „ДУНАВ-КАДАСТЪР” изработва проекти за отразяване на настъпили промени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Офис в гр.Доспат – GSM 0893 626 130.

Проект: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Борино, община Борино, област Смолян”
Възложител: АГКК

  Извършени дейности по проекта:
 1. Създаване на ГММП;
 2. Създаване на РГО;
 3. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на с.Борино;
 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти;
 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на с.Борино
 6. Отразяване на възраженията по изработената КК.

 7. Кадастралната карта е одобрена и влязла в сила.

Проект: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Широка лъка, община Смолян, област Смолян”
Възложител: АГКК

  Извършени дейности по проекта:
 1. Създаване на РГО;
 2. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на с.Широка лъка
 3. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти;
 4. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на с.Широка лъка
 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастралната карта и кадастрален регистър на землището на с.Широка лъка
 6. Отразяване на възраженията по изработената КК.

 7. Кадастралната карта е одобрена и влязла в сила.

Проект: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Гела, община Смолян, област Смолян”
Възложител: АГКК

  Извършени дейности по проекта:
 1. Създаване на РГО;
 2. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на с.Гела
 3. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти;
 4. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на с.Гела
 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастралната карта и кадастрален регистър на землището на с.Гела
 6. Отразяване на възраженията по изработената КК.

 7. Кадастралната карта е одобрена и влязла в сила.

Проект: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Солища, община Смолян, област Смолян”
Възложител: АГКК

  Извършени дейности по проекта:
 1. Създаване на РГО;
 2. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на с.Солища
 3. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти;
 4. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на с.Солища
 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастралната карта и кадастрален регистър на землището на с.Солища
 6. Отразяване на възраженията по изработената КК.

 7. Кадастралната карта е одобрена и влязла в сила.

Проект: „ Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на Картата на Възстановената Собственост /КВС/ /До предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” за територията на съдебен район Попово, който включва

  а) Община Попово
  б) Община Опака

Възложител: Министерство на Земеделието и Храните /МЗХ/


Проект: „ Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на Картата на Възстановената Собственост /КВС/ /До предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” за територията на съдебен район Левски, който включва

  а) Община Левски
  б) Община Белене

  Възложител: Министерство на Земеделието и Храните /МЗХ/

„ДУНАВ-КАДАСТЪР” извършва дейности по поддържане на КВС по реда на сключените с МЗХ договори. За справки и запитвания тел.: 0631/ 4 10 71 или GSM 0898 628 440.

LiveZilla Live Help