Завършени проекти

 1. Участие в изработването на планове за земеразделяне (КВС) по ЗСПЗЗ на землищата на с.Петокладенци и с.Татари.
 2. Карта на възстановената собственост (КВС) по ЗВСГЗГФ на 5 землища от община Две Могили;
 3. КВС по ЗВСГЗГФ за всичките 15 землища от община Свищов;
 4. Кадастрални планове на райони и бази собственост на “Строителство и възстановяване” гр.Плевен;
 5. Кадастрален план на “Птицевъдство Стамболово” с.Стамболово, общ.Павликени;
 6. Кадастрален план на “Месокомбинат” гр.Свищов;
 7. Изработен цифров модел на регулацията на гр.Свищов – западната част. В момента се работи План за регулация на източната част;
 8. План за регулация и трасировъчни планове на:
  • “Совата” ЕАД
  • “Сортови семена” Свищов
 9. Кадастрален план с.Морава, общ.Свищов;
 10. Кадастрален план на Затвора, гр.Белене;
 11. Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на общ.Севлиево и гр.Стара Загора;
 12. Кадастрална карта на гр.Велико Търново;
 13. Кадастрална карта на гр.Ловеч;
 14. Консултантски услуги и помощ при създаването на кадастрална карта на гр.Белене;
 15. Консултантски услуги при създаването на кадастрална карта на гр.Свищов;
 16. Консултантски услуги и помощ при създаването на кадастрална карта на с.Владиня;
 17. Нивелетни планове и планове за вертикално планиране на отделни възложители-физически и юридически лица;
 18. Специализирани карти на площадката на АЕЦ „Белене”
 19. Специализирана карта на територията на защитена местност „Кайлъка” гр.Плевен
 20. Планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м.”Стъклен” в землището на гр.Свищов
LiveZilla Live Help