Софтуер

Софтуерните продукти са закупени от оторизирани представители и с валидна към настоящия момент регистрация:

 • TPLAN - Изчисление и изравнение на ъглово-линейни и височинни мрежи. Обработка на геодезически измервания.
 • CADIS - Създаване цифрови модели на градски кадастър, кадастър на земеделски и горски територии.
 • AKSTRE SHEMI
 • KROKI - Създаване, обработка и ползване на кадастрални, устройствени и топографски планове, карти и схеми на селищни и извънселищни територии.
 • MKAD - Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, създаване на схеми на самостоятелни обекти.
 • DOS
 • WORD
 • EXCEL
 • WINDOWS-XP
 • WINDOWS 98
 • PYTHAGORAS - Планове за вертикална планировка, проектиране на пътища.


 

 
LiveZilla Live Help